2014-08-23 Kontrola, rotacija i početak prihrane za zimu

Nakon ovako loše pašne godine, potrebno je dobro prihraniti pčelice za zimu. Unosa peludi ima, no ne i hrane za zimu. U subotu 23.08. napravljena je rotacija nastavaka te započela prihrana sirupom na pčelinjaku Veleučilišta. Sve zajednice su pregledane, nije utvrđena nikakva bolest, a sada je na polaznicima inkubatora i mentoru stručne prakse da u sljedećih nekoliko tjedana daju dovoljno hrane pčelcima kako bi mogle mirno doživjeti do 1. ili 2.mjeseca 2015. Tada se obično stavlja i prva pogača. Pčelar sa dovoljnim znanjem će se potruditi da sada dodan šećerni sirup bude potrošen do proljeća za razvoj zajednice, te da niti malo sirupa ne bude u teglicama kupaca. 

Foto album

               

Partneri

 Izradu web stranice financirala je Europska unija
 sredstvima iz Europskog socijalnog fonda