Projekt

Osnovna ideja provedbe projekta „Pčelarski inkubator“ je stvoriti preduvjete za provedbu edukacije iz područja pčelarstva na Veleučilištu u Požegi. Kroz planirane aktivnosti projekta, Veleučilište u Požegi stvoriti će osnovne infrastrukturne uvjete za izvođenje praktične i teorijske nastave, a koja se može koristiti kao dodatna nastava u okviru postojećih stručnih studija veleučilišta (Prehrambena tehnologija, Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo), odnosno kao samostalan edukacijski ciklus u okviru tečajeva za obrazovanje odraslih.

Projekt “Pčelarski inkubator” osmišljen je na temelju istraživanja ovog područja djelovanja u kojemu je istaknuta potreba stručnog usavršavanja odraslih nezaposlenih osoba i njihove, kroz ovaj projekt, jednogodišnje pripreme za pčelare i poduzetnike. Planirana je nabava svih potrebnih nastavnih pomagala za područje pčelarstva, kao i oprema za proizvodnju pčelinjih proizvoda i živih pčelinjih zajednica (rojeva). Pri tome se misli na nabavku 80 živih pčelinjih zajednica, 130 LR košnica, vrcaljke za ekstrakciju meda i posuda za med, laboratorijske opreme (mikroskop, refraktometar, konduktometar i sl.) te druge opreme s kojom mora raspolagati pčelar profesionalac.

Na temelju naše procjene potreba obrazovanja nezaposlenih odraslih osoba za područje pčelarstva te istraživanja najbolje prakse i benchmarkinga drugih institucija u regiji, izrađen je nastavni program (kurikulum) za edukaciju polaznika.  Posebnost ovog projekta u odnosu na druge oblike pčelarske edukacije u regiji je upravo u njegovoj multidisciplinarnosti, detaljnosti i intenzivnom radu u pčelinjaku, zbog čega je nastavni program podijeljen u tri osnovna područja:
 

1) Tehnologija pčelarstva,

2) Upravljanje poslovanjem, i

3) Stručna praksa (rad u pčelinjaku).


Ukupan fond sati nastave je 120h za teorijski dio, te dodatnih 120h za rad u pčelinjaku.

Teorijski dio podučiti će polaznike vrlo detaljno o različitim tehnologijama pčelarenja. U okviru nastave polaznici će se upoznati sa teorijskom podlogom o biologiji i fizionomiji pčela i organizaciji pčelinjih zajednica, pčelinjim bolestima, tehnikama pripreme pčelinjih zajednica te održavanje njihovog optimalnog radnog raspoloženja, uzgoja matica i slično, te zakonskim propisima i pravilnicima vezanim uz pčelarstvo i proizvodnju hrane i meda.

U teorijskom dijelu vezanom uz Upravljanje poslovanjem, polaznici će steći osnovna znanja iz područja računovodstva i vođenja vlastitih poslovnih knjiga, EU fondova i načina iskorištenja poticaja u Hrvatskoj, oporezivanju, načinima kvalitetne marketinške prezentacije vlastitog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te osnovnim informatičkim znanjima potrebnim za pčelarsku proizvodnju.

U okviru stručne prakse koja je organizirana u novom i za tu namjenu izgrađenom pčelinjaku – nastavnoj bazi Veleučilišta u Požegi, svaki će polaznik raditi na četiri pčelinje zajednice (košnice) sve zahvate kroz aktivnu pčelarsku sezonu. Stručna praksa osposobiti će polaznike za pripremu pčelarske opreme, planiranje i uspostavu pčelinjaka te provedbu tehnoloških radnji za razvoj pčelinjih zajednica i njihovu pripremu za optimalno iskorištenje pčelinjih paša. U okviru prakse polaznici će samostalno provesti ekstrakciju sortnog meda (vrcanje), umjetno razrojavanje, prevenciju i kontrolu pčelinjih bolesti te pripremu pčelinjih zajednica za selidbu i zimovanje.

Osim stvaranje preduvjeta za edukaciju iz područja pčelarstva, osnovni cilj projekta je edukacije 10 muških i 10 ženskih polaznika, nezaposlenih osoba starijih od 24 godine.

 

Planirane aktivnosti u okviru projekta

Izrada web stranice projekta i Facebook grupe za potporu korisnicima projekta i svim zainteresiranim osobama
Izrada baze podataka ciljnih skupina u svrhu kontinuiranog praćenja njihovih aktivnosti i nakon završetka projekta
izrada kurikuluma za edukaciju odraslih pod nazivom "Apiculture - Pčelarstvo"
Nabava opreme za praktični dio edukacije na bazi 20 polaznika (videokonferencijska i laboratorijska oprema, 130 košnica...)
Postavljanje i opremanje pčelinjaka Veleučilišta u Požegi u blizini grada Požege
Održavanje teorijskog i praktičnog dijela nastave
Organizacija dva studijska putovanja polaznika i edukacija nastavnika
Održavanje završnog ispita i nagrađivanje najboljih polaznika

 

Zanimljivost i posebnost projekta

Zanimljivost i posebnost ovog projekta je nagrađivanje najboljih polaznika na kraju edukacije. Pet (5) najboljih polaznika biti će nagrađeni sa 10 pčelinjih zajednica (košnica), odnosno ukupno 50 pčelinjih zajednica biti će poklonjeno najperspektivnijim pčelarima kao inicijalna pomoć u stvaranju preduvjeta za njihovu vlastitu proizvodnju. Na taj način, ukupna vrijednost donirane opreme je oko 10.000 kn po pčelaru.

Partneri

 Izradu web stranice financirala je Europska unija
 sredstvima iz Europskog socijalnog fonda